Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), etapp 2

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) är ett samarbete mellan rättsväsendets myndigheter, med målet att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rättskedjan.

Brå har som statistikansvarig myndighet en central roll för realiserandet av arbetets kunskapsdimension, och en viktig uppgift är därmed att säkerställa att samarbetet medger goda möjligheter till fortsatt utveckling av kriminalstatistiken i den riktning som förväntas från regeringen och andra centrala målgrupper.

Under 2020 fortsätter Brå, tillsammans med övriga RIF-myndigheter, arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan som myndigheterna redovisade till regeringen den 1 oktober 2019 (Ju2019/03164/KRIM). Senast den 1 oktober 2020 redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) vilka gemensamma utvecklingsinsatser som myndigheterna avser att genomföra under 2021.

  • Initiativ: Regeringen.
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Samarbetspartners: Rättsväsendets myndigheter.
  • Startår: 2020.
  •  
  • Redovisningsår: 2020/2022.