Publicering och vidareutveckling av ny statistik över brott och brottsmisstankar i brottmålsprocessen

För att tillvarata den potential som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) innebär för utvecklingen av kriminalstatistiken, har funktionen för utveckling av rättsstatistiken (Fur) i flera år arbetat för att utveckla nya löpande statistikprodukter, som ska kunna användas för att bättre följa upp rättsväsendets verksamheter.

Under 2019 ska funktionen publicera två 16 statistikprodukter som beskriver brottmålsprocessen från anmälan om brott till beslut om åtal, inklusive balanser och handläggningstider. Vidare ska funktionen slutföra utformningsarbetet av en enklare statistikprodukt som beskriver målsägare vid anmälningar om brott mot person, med en första publicering under året. Funktionen kommer under året även att starta upp ett arbete med att utveckla indikatorer och nyckeltal baserade på de nya produkterna. Samtliga nya produkter baseras på den potential som RIF-arbetets första etapp medgivit, och kommer att vidareutvecklas i takt med att nya etapper färdigställts.

  • Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: 2019.
  • Redovisningsår: Löpande.