Internationellt statistiksamarbete

Som statistikansvarig myndighet medverkar Brå aktivt i det internationella samarbetet på statistikområdet för rättsväsendet.

Målsättningen är att skapa en mer harmoniserad och internationellt jämförbar statistik om brott och rättsväsendets hantering av brott. Inom ramen för det internationella samarbetet ansvarar myndigheten även för genomförandet, såväl löpande som i samband med enskilda uppdrag, av statistik om brott och rättsväsendet på initiativ från olika internationella organ. En stor del av rapporteringen om brott till EU och FN baseras på det internationella klassificerings­systemet International Crime Classification System (ICCS) som implementerades som standard under 2017. För att effektivisera och kvalitetssäkra rapporteringen av uppgifter till internationella organ kommer Brå att fortsätta arbetet med att implementera ICCS i Systemet för officiell rättsstatistik (SOR).

  • Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
  • Målgrupp: EU, FN och andra internationella organ samt Statistiska centralbyrån (SCB).
  • Startår: Löpande.
  • Redovisningsår: Löpande.