Grövre våldsbrott i skolan

Brå har fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av omfattningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. 

Kartläggningen ska också omfatta en beskrivning av våldet i skolan, exempelvis vem som begår det, hur det yttrar sig och vem det riktar sig mot. Syftet är att öka kunskapen om våld i skolan och hur det tar sig uttryck, för att ytterligare kunna stärka det brottsförebyggande arbetet.

Brå ska inom ramen för uppdraget inhämta synpunkter och erfarenheter från relevanta myndigheter, organisationer och aktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 mars 2024.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Startår: 2022
  • Redovisningsår: 2024