Arbetskraftsexploatering med fokus på städbranschen

Brå studerar det övergripande området arbetslivskriminalitet, och i synnerhet brott och regelöverträdelser kopplade till arbetskraftsexploatering i städbranschen.

Studien ska även innefatta relaterade former av ekonomisk brottslighet och bedrägerier som bidrar till en osund konkurrens. Utgångspunkten är att undersöka hur kriminella upplägg ser ut där aktörer utnyttjar arbetstagare, genom till exempel uteblivna eller oskäligt låga löner, utpressning eller osäkra villkor. Projektet ska bidra med analyser av regelverk som möjliggör exploateringen samt hur den kan förebyggas och motverkas. Projektet kommer främst att bygga på analyser av ärenden och statistik, intervjuer och enkätundersökningar.

  • Initiativ: Initierat av Brå
  • Målgrupp: Fackförbund, branschorganisationer, rättsväsendet samt myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet (Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen och Skatteverket).
  • Startår: 2021
  • Redovisningsår: 2022