Sammanställning av polisforskningen i Sverige

På uppdrag av regeringen gör Brå årligen en sammanställning av publicerad polisforskning i Sverige, för att på ett strukturerat sätt fånga in den forskning som bedrivs om svensk polis och polisverksamhet.

Under 2019 inleddes ett samarbete mellan Brå och Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst, som resulterade i att Brås sammanställning över polisforskning sedan våren 2020 är tillgänglig och sökbar i Polismyndighetens bibliotekskatalog Justitia. Justitia kommer fortsättningsvis att uppdaterats med aktuell polisforskning en gång per år.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Polismyndigheten, regeringen polisutbildningarna och forskare.
  • Startår: 2018
  • Redovisningsår: Löpande