Statistikservice

En av de löpande huvuduppgifterna för Brås statistikverksamhet är att ta fram specialanpassad statistik och lämna ut mikrodata från de register som ligger till grund för statistiken, på begäran av forskare och andra användare.

I arbetet med statistikservice ingår även att besvara telefon- och e-postförfrågningar från statistikens användare.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Statistikens användare.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande