Politikernas trygghetsundersökning (PTU)

På uppdrag av regeringen ska Brå kartlägga omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för under mellanvalsåret 2020.

Brå redovisade föregående år den femte i ordningen av Politikernas trygghetsundersökning (PTU), denna gång avseende mellanvalsåret 2020. I undersökningen beskrivs förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld under 2020, i deras egenskap av förtroendevalda i kommun- och landstingsfullmäktige samt riksdag. Undersökningen redogör även för oro samt konsekvenser av utsatthet. Under 2022 fortsätter Brå arbetet med att sprida och kommunicera resultatet. Vi arbetar även med att löpande förvalta och kvalitetssäkra statistiken, eftersom PTU ingår i den officiella statistiken.

Redovisning: 28 oktober 2021.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
  • Startår: 2020
  • Redovisningsår: 2021

PTU 2021 finns redovisat i rapporten nedan.