Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Den årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU) mäter genom en omfattande enkätundersökning, människors utsatthet för olika typer av brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av mötet med rättsväsendet.

Mätningarna har genomförts sedan 2005. Brå redovisar de centrala resultaten på nationell och regional nivå i publikationen samt på webbplatsen (www.bra.se) även för lokal nivå.

Under hösten 2022 ska Brå publicera resultaten från vårens datainsamling. Under året kommer vi även att publicera särskilda kortanalyser utifrån NTU-materialet, både resultatredovisningar och metodstudier. Vi kommer även att börja förbereda nästa års datainsamling.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens användare.
  • Startår: Årligen
  • Redovisningsår: Årligen