Internationell verksamhet inom statistik

Som statistikansvarig myndighet och ansvarig för europeisk statistik medverkar Brå aktivt i det internationella samarbetet på statistikområdet för rättsväsendet.

Som nationellt statistikansvarig myndighet och ansvarig för europeisk statistik på området Crime and Criminal Justice medverkar Brå aktivt i det internationella samarbetet på statistikområdet för rättsväsendet. Målsättningen är att skapa en mer harmoniserad och internationellt jämförbar statistik om brott och rättsväsendets hantering av brott. Inom ramen för det internationella samarbetet ansvarar Brå för framställning och rapportering, såväl löpande som i samband med enskilda uppdrag, av statistik om brott och rättsväsendet på initiativ från olika internationella organ inom bland annat EU och FN. Däribland kan nämnas Europeiska kommissionen och Eurostat, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) och European Institute för Gender Equality (EIGE). En stor del av rapporteringen om brott till EU och FN baseras på det internationella klassificeringssystemet International Crime Classification System (ICCS) som implementerades som standard under 2017. Brå medverkar även i uppföljningen och analysen av arbetet med Agenda 2030.

Brå gör också insatser som experter i hatbrottsfrågor i internationella sammanhang, och fungerar som nationell kontaktpunkt på hatbrottsområdet gentemot Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) och European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: EU, FN och andra internationella organ samt Statistiska centralbyrån (SCB).
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande