Hatbrottsstatistik

I instruktionen för Brå anger regeringen att Brå årligen ska ta fram kunskap om hatbrott, och i regleringsbrevet för 2021 anger regeringen att vi under året ska fokusera uppgiften på att ta fram statistik över hatbrott, något vi har gjort sedan 2006.

Statistiken ska redovisa antalet polisanmälningar där polisen har identifierat främlingsfientliga eller rasistiska och antireligiösa motiv, liksom hatbrott motiverade av gärningspersonens inställning till en persons sexuella läggning eller könsidentitet. Under 2021 kommer vi även börja planera för fördjupade hatbrottsstudier att genomföra under 2022.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och andra aktörer inom området.
  • Startår: 2020
  • Redovisningsår: 2021