Analys av statistik om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat

Vid Brås statistikverksamhet finns funktionen för analys av statistik om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat (BoV). Funktionen har till uppgift att utifrån befintliga datakällor utföra snabba analyser och beskrivningar av aktuella områden, så kallade kortanalyser.

Kortanalyserna kan både vara på övergripande nivå och redogöra för enskilda brottskategorier. Vissa återkommer regelbundet, till exempel kortfattade redogörelser av brottsutvecklingen i Sverige. Ett exempel på en kortanalys som vi kommer att publicera under 2022 avser vilka bakgrundsfaktorer som har störst påverkan på förtroendet för rättsväsendet. Under 2022 kommer vi även att arbeta med formen för användarråd med aktörer i rättsväsendet samt med styrnings- och kvalitetssäkringsprocessen för kortanalyser.

  • Initiativ: Regeringsuppdrag
  • Målgrupp: Regeringen, rättsväsendets myndigheter och allmänheten.
  • Startår: Löpande
  • Redovisningsår: Löpande