Utbildning i brottsförebyggande arbete

Brå ska sprida och förvalta grundläggande utbildning som bidrar till att höja kunskapsnivån och underlätta samordningen hos brottsförebyggande aktörer – såsom kommunsamordnare, kommun­poliser och andra brottsförebyggande aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Det övergripande målet med utbildningen är att höja lägstanivån på kunskaper om ett kunskapsbaserat brottsföre­byggande arbete i samverkan, lokalt och regionalt. Sedan 2017 har Brå tillhandahållit en webbaserad basutbildning. En mättnad i efterfrågan på basutbildningen har uppnåtts varför myndigheten nu kan dra ner frekvensen på den och i stället genomföra den påbyggnadsutbildning som pilottestades under hösten 2019.

  • Målgrupper: Lokala och regionala brottsförebyggande aktörer.