Uppföljning av sexualbrottslagstiftningen

Brå ska på uppdrag av regeringen följa upp och analysera lagtillämpningen av våldtäktsbrottet, efter de lagändringar som infördes den 1 juli 2018.

I uppdraget ingår att analysera utvecklingen av anmälningar, åtal och fällande domar. Centralt i uppdraget är att analysera om lagstiftningens intentioner tycks ha realiserats, genom att vissa typer av fall, som tidigare inte gick till åtal och fällande dom som våldtäkt, numera gör det. I det ingår också att uppmärksamma eventuella tolkningssvårigheter och bevisproblem. Brå ska även översiktligt redovisa vilka konsekvenser lagändringarna beträffande våldtäkt har fått för fängelsestraffens längd. Uppdragets frågor kommer att besvaras främst genom en enkät till domare som dömt i våldtäktsmål 2019, intervjuer med åklagare och en genomgång av samtliga våldtäktsdomar 2019.

  • Initiativtagare: Regeringen.
  • Målgrupper: Regeringen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
  • Startår: 2019.
  • Slutår: 2020.