Kroppsburna kameror

Våren 2018 inledde Polismyndigheten i region Stockholm, tillsammans med Nationella operativa avdelningen (Noa), en pilotverksamhet där närmare trehundra poliser i yttre tjänst utrustades med en ny typ av kroppsburna kameror.

Projektet avslutat. Se rapport: Kroppsburna kameror (2020:1)

Pilotverksamheten har genomförts inom Mareld – en numerär och teknisk resursförstärkning i tre polisområden som kategoriserats som särskilt utsatta. Brå ska utvärdera pilotverksamheten genom att undersöka om de kroppsburna kamerorna påverkar polisens utsatthet för hot och våld i tjänsten. Vidare ska Brå också redogöra för hur ljud- och bild­upptagningarna hanteras som bevismaterial inom rättskedjan. Utvärderingen baseras primärt på en arbetspassregistrering, intervjuer, observationer och en genomgång av ärenden och domar.

  • Initiativ: Polismyndigheten och Brå.
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket.
  • Startår: 2017.
  • Redovisningsår: 2020.