Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa

Sverige har länge haft det högsta antalet våldtäktsanmälningar per invånare i Europa. Samtidigt ligger andelen anmälningar som leder till åtal och fällande dom på en låg nivå i Sverige, jämfört med övriga länder i Europa.

I många olika sammanhang får Utrikesdepartementet, Brå och regeringen frågor om orsaken till detta. Brå har därför inlett ett projekt med syfte att försöka få fram ett bättre underlag för att svara på dessa frågor. Rapporten ska ta upp variationer i olika länders sätt att redovisa antalet våldtäkter i den officiella statistiken och i vilken utsträckning det finns anmälda våldtäkter som inte registreras i kriminalstatistiken. Brå kommer i rapporten även att ta upp betydelsen av skilda definitioner på ”uppklaring” samt hur stora skillnader som återstår mellan länderna när det gäller anmälningar och uppklaring om man tar hänsyn till att länderna har olika sätt att föra statistik, olika legala definitioner av våldtäkt och olika sätt att definiera vad som är ett uppklarat brott.

  • Initiativtagare: Brå.
  • Målgrupper: Regeringen, rättsväsendet och ambassader.
  • Startår: 2019.
  • Slutår: 2020.