Utsatthet för brott på asylboenden

För att säkra allas rätt till trygghet, har staten ett särskilt ansvar för att också dess asylboenden erbjuder en trygg miljö.

Att asylboenden är trygga att vistas på är viktigt även för de asylsökandes tilltro till det svenska samhället och rättssystemet. Med hjälp av data från polisanmälningar och förundersökningar samt intervjuer med bland andra poliser, åklagare och ideella organisationer, är syftet med projektet att beskriva hur brottsutsattheten på kollektiva asylboenden ser ut, att undersöka om det finns grupper på asylboenden som kan vara särskilt sårbara och att belysa eventuella svårigheter för rättsväsendet med att upptäcka och utreda brott på asylboenden. Målet med studien är att ta fram ett kunskapsunderlag för det brottsförebyggande arbetet och för de aktörer som arbetar med att utreda och lagföra brottsligheten.

  • Initiativ: Brå.
  • Målgrupp: Regeringen, Migrationsverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
  • Startår: 2019.
  • Redovisningsår: 2020.