Registrerade misstankar om brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund

Brå har tidigare genomfört studier om brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund.

Den senast publicerade studien, från 2005, rörde en period som ligger förhållandevis långt bak i tiden (1997–2001). Mot bakgrund av detta bedriver Brå ett projekt med huvudsyftet att undersöka andelen registrerade brottsmisstänkta i befolkningen, bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund. Projektet kommer också att beskriva utvecklingen över tid. Studien använder data från Brå om misstänkta personer och uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB) om inrikes respektive utrikes bakgrund.

  • Initiativ: Brå.
  • Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets aktörer och andra med intresse för frågan.
  • Startår: 2019.
  • Redovisningsår: 2021.