Narkotikamarknader

Brå ska, på uppdrag av regeringen, kartlägga narkotikamarknader i Sverige.

Brå beskrev för cirka tio år sedan narkotikamarknaderna i tre rapporter (Brå 2005:11, Brå 2007:4, Brå 2007:7). En mer aktuell bild ska nu tas fram. Den nya studien ska omfatta både öppen narkotikahandel och handel över internet. I uppdraget ingår att redogöra för marknadernas organisationsformer och aktörer. Brå ska också belysa kopplingarna mellan narkotikamarknaderna och annan brottslighet i kriminella miljöer. Analyserna ska även visa på hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder kan stärkas för att minska tillgången till narkotika. Studien kommer att baseras på en genomgång av ärenden och på intervjuer.

  • Initiativ: Regeringen.
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kriminalvården, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  • Startår: 2019.
  • Redovisningsår: 2021.