Det dödliga våldets utveckling fram till 2017

Dödligt våld är en brottstyp som får stor uppmärksamhet, i Sverige liksom i andra länder. Brottstypen har också en särskild relevans i den kriminologiska forskningen och är central vid studier av brottsutvecklingen.

Brå har under lång tid genomfört upprepade datainsamlingar och analyser för att beskriva det dödliga våldets struktur och utveckling i Sverige. Det innebär att Brå i dag har tillgång till jämförbara uppgifter om det dödliga våldets karaktär från 1990 och framåt. Den senaste studien, vars huvudrapport publicerades i juni 2019, beskriver utvecklingen 1990–2017. Inom ramen för studien genomförs också två särskilda fördjupningar, varav den ena undersöker dödligt våld i den kriminella miljön, och den andra undersöker psykisk ohälsa bland brottsutsatta och gärningspersoner.

  • Initiativ: Brå.
  • Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
  • Startår: 2017.
  • Redovisningsår: 2019/2020.