Verksamhet

På Brå bedrivs forskning och utvärdering av brottslighet och myndigheten ansvarar för att producera Sveriges kriminalstatistik.
Vi arbetar bland annat med följande projekt under året.

Statistik


Produktion av offentlig kriminalstatistik

 • Löpande produktion av den officiella kriminalstatistiken
 • Prioriterat kvalitetsarbete inom den officiella kriminalstatistiken

Utveckling av rättsväsendeinriktad statistik

 • Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) etapp 2
 • Räls - Rättsväsendet leveranser till SOR (etapp IX)
 • Utveckling av ny statistik samt databas för verksamhetsuppföljning i rättsväsendet

Periodiska undersökningar som genomförs med särskild datainsamling

 • Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
 • Utveckling av Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
 • Skolundersökning av brott (SUB)
 • Utveckling av ett surveystatistiksystem

Andra statistiska verksamheter

 • Urbant utvecklingsarbete
 • Analys av statistik om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat
 • Hatbrott
 • Handläggningstider i rättskedjan
 • Prognoser över verksamhetsvolymerna i rättsväsendet
 • Statistikservice
 • Internationellt samarbete


Forsknings- och utvecklingsverksamhet

Brottsligheten

 • Bedrägerier
 • IT-relaterad brottslighet
 • Indikationer över organiserad brottslighet
 • Otillåten påverkan mot Migrationsverket
 • Otillåten påverkan mot myndighetspersoner
 • Tre städer (organiserad brottslighet i Stockholm, Göteborg och Malmö)
 • Kriminell infiltration av företag
 • Brottsutvecklingen 2012-2015
 • Förstudie om förutsättningar för en svensk Eko/org-monitor
 • Svensk marknad för kulturföremål från krigs- och konfliktområden


Polis- och åklagarverksamhet

 • Samlad bedömning av resultatutveckling avseende utredning och lagföring
 • Förändring i brottens karaktär
 • Förändrade krav på bevisning
 • Kartläggning av åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden
 • Stora brottmål
 • Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden
 • Trygg i Angered - metodstödsprojekt
 • Södertäljesatsningen
 • Utvärdering av projekt i Fenix i Södra Järva
 • Samarbete mellan poliser och åklagare


Senare led i rättskedjan

 • Kartläggning av situationen i häkte
 • Utslussning inom Kriminalvården


Andra och övergripande områden

 • Målsägare i rättsprocessen
 • Avhopparverksamhet
 • Antologi om ekonomisk brottslighet


Internationell och EU-finansierad verksamhet

 • The Stockholm Criminology Symposium
 • Assessing the Risks of Infiltration of Organised Crime in the EU
 • Organiserad brottslighet på nätet
 • Projektet MORE
 • Projektet PROTON


Utveckling av lokalt brottsförebyggande arbete

 • Basutbildning i brottsförebyggande arbete
 • Ekonomiskt stöd
 • Inriktningar för utvecklingsarbete
 • Stöd i typkommuner
 • The European Crime Prevention Award (ECPA)
 • Konferensen Råd för framtiden
 • Brottsförebyggareblad utifrån brottstyper
 • Omvärldsbevakning

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-03