Seminarium om AI i rättsväsendet

Onsdagen den 29 november bjöd Kansliet för Rättsväsendets digitalisering in rättsväsendets myndigheter till en förmiddag om artificiell intelligens (AI) i rättsväsendet.

Stort tack för ditt deltagande på seminariet om AI i rättsväsendet den 29 november 2023! Längre ned på sidan hittar du talarnas presentationer.

Svara gärna på några korta uppföljningsfrågor, så hjälper du oss att bli bättre. Vi behöver dina svar senast 20 december.

Uppföljningsfrågor till dig som deltog på seminariet den 29 november 2023

1. Vad tyckte du om innehållet i seminariet som helhet? * (obligatorisk)
1. Vad tyckte du om innehållet i seminariet som helhet?
2. Hur relevant var innehållet utifrån din yrkesroll? * (obligatorisk)
2. Hur relevant var innehållet utifrån din yrkesroll?
3. Finns det något du vill att vi lägger till i programmet till nästa år? * (obligatorisk)
3. Finns det något du vill att vi lägger till i programmet till nästa år?

Talarnas presentationer

Hotaktörers nyttjande av AI och dess påverkan på brottsbekämpande myndigheter Pdf, 2 MB.
Fredrik Johansson, Senior data scientist, Säkerhetspolisen

AI som verktyg för att förstå vår samtid och framtid Pdf, 10 MB.
Staffan Truvé, medgrundare och CTO, Recorded Future

Praktisk tillämpning av AI inom domstolarna och möjligheterna när vi delar data genom rättskedjan Pdf, 469 kB.
John Lagström, innovationsledare på Domstolsverket

Rättsväsendets digitalisering är en samverkan mellan elva myndigheter kring digitalisering av rättsväsendet, med huvudsakligt fokus på informationsförsörjning inom brottmålsprocessen. Det gemensamma arbetet strävar mot ett digitaliserat rättsväsende för effektivitet, rättssäkerhet och ökad samhällsnytta.

Rättsväsendets digitalisering