Anmälda brott kvartal 4 och helår 2023 (prel. statistik)

Statistik för anmälda brott under fjärde kvartalet 2023 och preliminärt för hela året 2023 finns tillgänglig från kl 8.00 den 25 januari.