Politikernas trygghetsundersökning 2023

Politikernas trygghetsundersökning avseende valåret 2022 publiceras den 9 november. Den beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda i kommun- och landstingsfullmäktige samt riksdag.