Anmälda brott kvartal 2 och första halvåret 2023 (prel. statistik)

Statistik över anmälda brott under andra kvartalet 2023 och första halvåret 2023 finns tillgänglig från kl 8.00 den 20 juli.