Skolundersökningen om brott

Skolundersökningen om brott (SUB) publiceras den 27 oktober 2022. Undersökningen beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio.