Nationella trygghetsundersökningen 2022 (NTU 2022)

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2022 publiceras den 11 oktober. Den mäter, genom en omfattande enkät­undersökning, utsatthet för olika typer av brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av rättsväsendet.

Läs mer