Handlagda brott första halvåret 2022 (prel. statistik)

Preliminär statistik över handlagda brott första halvåret 2022 finns tillgänglig från den 22 september.