Anmälda brott tredje kvartalet 2022 (prel. statistik)

Statistik över anmälda brott under tredje kvartalet 2022 finns tillgänglig från den 20 oktober.