Kriminalvårdsstatistik 2020

Slutlig statistik för kriminalvården 2020 finns tillgänglig från kl. 9.30 den 27 maj.

Observera att publiceringen är tidigarelagd.