Handlagda brott första halvåret 2021 (prel. statistik)

Preliminär statistik över handlagda brott första halvåret 2021 finns tillgänglig från den 23 september.