Återfall i brott 2018 (prel. statistik)

Preliminär statistik över återfall i brott 2018 finns tillgänglig från kl. 9.30 den 27 maj.

Observera att publiceringen är tidigarelagd.