Återfall i brott 2014

Slutlig statistik över återfall i brott 2014 finns tillgänglig från kl. 9.30 den 27 maj.

Observera att publiceringen är tidigarelagd.