Kriminalvårdsstatistik 2019

Slutlig statistik för kriminalvården 2019 finns tillgänglig från kl. 9.30 den 28 maj.