Konstaterade fall av dödligt våld 2019

Slutlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld för 2019 finns tillgänglig från kl. 9.30 den 31 mars.