Handlagda brott 2019

Slutlig statistik över handlagda brott 2019 finns tillgänglig från kl. 9.30 den 31 mars.