Anmälda brott tredje kvartalet 2020 (prel. statistik)

Statistik över anmälda brott under tredje kvartalet 2020 finns tillgänglig från den 15 oktober.