Anmälda brott för december samt hela året 2019 (prel. statistik)

Statistik för anmälda brott i december 2019, samt preliminärt för hela 2019 finns tillgänglig från den 16 januari.