Anmälda brott fjärde kvartalet 2019 (prel. statistik)

Statistik för anmälda brott under fjärde kvartalet 2019 finns tillgänglig från den 16 januari.