Anmälda brott andra kvartalet 2020 (prel. statistik)

Statistik över anmälda brott under andra kvartalet 2020 finns tillgänglig från den 9 juli.