Handlagda brott första halvåret 2018 (prel. statistik)

Preliminär statistik för första halvåret 2018 finns tillgänglig från den 20 september.