Pris till forskning om praktiskt polisarbete

Professor Herman Goldstein tilldelas 2018 års Stockholm Prize in Criminology av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

Professor Herman Goldstein tilldelas 2018 års Stockholm Prize in Criminology av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Foto: Pernille Tofte


Forskning om hur polisen kan uppnå konkreta resultat genom så kallat problemorienterat polisarbete, har bidragit till att professor Herman Goldstein, tilldelas The Stockholm Prize in Criminology. På onsdag den 13 juni delas priset ut av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Årets prissumma uppgår till 1 miljon kronor.

Professor Goldstein vid University of Wisconsin Law School, är en av världens mest inflytelserika forskare inom modernt polisarbete. Goldstein har bland annat lagt grunden för det som idag kallas ”problemorienterat polisarbete” (POP), en strategi som används inom den svenska polisen. Med polisarbete enligt POP fokuserar man på att identifiera mönster i brottsligheten för att få en sammansatt problembild, istället för att se varje händelse som ett isolerat fall. Goldsteins forskning har bidragit till nya arbetssätt för att minska exempelvis gängvåld och brott i socialt utsatta områden, inbrott och sexualbrott.

– Professor Herman Goldstein har haft avgörande betydelse för utveckling av moderna polismetoder både internationellt och i Sverige. Enligt Goldsteins så kallade problemorienterade polisarbete, ska polisen aktivt söka relevanta problem i samhället och utveckla strategier för att systematiskt åtgärda dessa, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi och en av två ordförande i prisjuryn.

Internationellt kriminologisymposium

Priset delas ut i samband med the Stockholm Criminology Symposium, som arrangeras årligen av Brottsförebyggande rådet (Brå), nu för trettonde gången. Det är en av världens tre stora internationella kriminologikonferenser, som under tre dagar samlar cirka 500 forskare, praktiker och beslutsfattare från hela världen, och presenterar det senaste inom internationell kriminologisk forskning.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson inleder symposiet med en paneldiskussion tillsammans med årets pristagare. Därefter följer tre dagar med sessioner inom olika ämnen, till exempel praktiskt polisarbete; våld i nära relationer; radikalisering och terrorism; kriminalvård; ungdomsbrott samt mycket mer.

Prisutdelning och pristagarföreläsning

The Stockholm Prize in Criminology anses vara ett av världens främsta priser i kriminologi. Priset delas ut vid en ceremoni i Stockholms stadshus, den 13 juni klockan 19.00. Pristagaren håller sin föreläsning under symposiet på Norra Latin, den 13 juni, klockan 13.30–14.30.

  • Tid för symposiet: tisdag 12 juni–torsdag 14 juni,
    start tisdag kl 9.15 övriga dagar kl 9.00.
  • Plats för symposiet: City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm.
  • För mer information:
    – Sara Jilmstad, Brå, 072-99 58 489
    – Jerzy Sarnecki, 0703-72 78 39