Kan föräldrar och kamrater påverka framtida brottslighet?


Forskning om relationen till föräldrar och kamrater och dess påverkan på framtida brottslighet, har bidragit till att professorerna Per-Olof Wikström, Travis W. Hirschi och Cathy Spatz Widom, tilldelas 2016 års Stockholm Prize in Criminology.

The 2016 co-winners are awarded their prize in recognition of their inter-woven discoveries about how parents and peers shape successes, or failures, in preventing their children from committing crimes and violence as adults.

Jurins motivation

– Professor Travis Hirschi är en av den moderna kriminologins mest inflytelserika teoretiker. Hans teori om sociala band ger oss möjligheter att förstå varför människor i de allra flesta fall inte begår brott. Professorerna Cathy Spatz Widom och Per-Olof Wikström har i sin forskning utgått från Hirschis tankar och vidareutvecklat dessa. Widom fokuserar på långsiktiga effekter av barnmisshandel, Wikström arbetar med empirisk forskning och teoriutveckling med utgångspunkt i livsförhållanden hos 716 familjer i staden Peterborough i Storbritannien, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi och en av två ordförande i prisjuryn.

Internationellt kriminologisymposium

Priset delas ut i samband med the Stockholm Criminology Symposium, som arrangeras årligen av Brottsförebyggande rådet (Brå), nu för elfte gången. Det är en av världens tre stora internationella kriminologikonferenser, som under tre dagar samlar cirka 500 forskare, praktiker och besluts­fattare från hela världen, och presenterar det senaste inom internationell kriminologisk forskning.

Årets övergripande tema är Parents, peers, and prevention, vilket kan översättas med Föräldrars och kamraters brottsförebyggande inverkan. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson inleder symposiet med en paneldiskussion tillsammans med årets pristagare. Därefter följer tre dagar med sessioner inom olika ämnen, till exempel terrorism och våldsbejakande extremism; straffrätt och påföljdssystem; brottsbekämpning i global utveckling; polisforskning samt mycket mer.