Nu pågår insamlingen till trygghetsundersökningen NTU 2023

I dagarna skickas enkäten för den Nationella trygghets­under­sökningen (NTU) ut till drygt 200­ 000 personer, som bland annat får svara på frågor om de känner sig otrygga eller om de utsatts för brott.

– Oavsett om man känner sig trygg eller otrygg, eller om man varit utsatt för brott eller inte, är alla svar lika viktiga. De som deltar i undersökningen bidrar till att öka kunskapen om otrygghet, självrapporterad utsatthet för brott och förtroende för rättsväsendet. Utifrån resultaten kan vi se på utvecklingen över tid och även hur det skiljer sig mellan olika grupper i befolkningen, säger Sanna Wallin, projektledare för NTU på Brå.

Brå har genomfört NTU sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. NTU har ett urval på drygt 200 000 personer och är därmed en av världens största undersökningar i sitt slag. Undersökningen bedöms kunna representera hela den svenska befolkningen i åldrarna 16–84 år relativt väl.

– En sådan här undersökning är viktig på många sätt. I NTU efterfrågas utsatthet för brott oavsett om brottet är polisanmält eller inte. Resultaten är därför, i många fall, en bättre indikator för utsatthet för brott än statistiken över polisanmälda brott. Det här är värdefull information som kan komma till nytta när samhället ska vidta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten, säger Sara Westerberg, utredare på Brå.

Resultat på lokal nivå

Sedan 2017 redovisas resultaten från NTU på lokal nivå. I vårt verktyg kan du själv ta fram siffror utifrån hela landet, de sju polisregionerna, polisområde eller lokalpolisområde.

Ta fram din egen tabell

Har du frågor om undersökningen?

Emelie Holst, emelie.holst@bra.se, tfn: 08-527 58 533
Johanna Viberg, johanna.viberg@bra.se, tfn: 08-527 58 474
Sanna Wallin, projektledare, sanna.wallin@bra.se, tfn: 08-527 58 534
Sara Westerberg, sara.westerberg@bra.se, tfn: 08-527 58 513