)

Våld mot kvinnor i fokus

När kvinnor utsätts för våld är det vanligast att gärnings­personen är någon närstående, till exempel en nuvarande eller före detta partner. Här har vi samlat statistik och rapporter som berör mäns våld mot kvinnor.

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2017","2018","2019","2020"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["1","4","2","4"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["10","22","16","13"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,1)"}]}

13 kvinnor dödades av en partner 2020

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 13 fall 2020, motsvarande drygt hälften (52 %) av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året.

Staplarna visar antal personer som föll offer för dödligt våld av en partner/före detta partner 2017-2020.
Källa: Konstaterade fall av dödligt våld 2020

Här kommer data att presenteras i tabell

TEst {labels : ["2021"],datasets : [{"label": "Män","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["45"],"borderColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)","backgroundColor": "rgba(0, 115, 126,0.8)"},{"label": "Kvinnor","lineTension" : 0,"fill": true,"data": ["81"],"borderColor": "rgba(200, 212, 0,0.8)","backgroundColor": "rgba(200, 212, 0,1)"}]}

Relation vid misshandel

För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2021 var det vanligast (81 %) att brottet begicks av en för brottsoffret bekant person. För misshandel mot män var andelen brott som begicks av en bekant person 45 procent. 

Misshandelsbrott efter relation mellan brottsoffer och gärningsperson, 2021 (prel. statistik). Källa: Statistiken över anmälda brott

¹) Sedan den 1 januari 2019 är statistiken indelad i fyra relationstyper: närstående genom parrelation, närstående genom släktskap eller familj, annan slags relation samt obekant med offret. På grund av att polisen under det första halvåret 2020 har ändrat sättet att registrera misshandelsbrott är statistiken på den lägsta detaljnivån behäftad med osäkerhet. Därför redovisas här misshandel av bekant, som omfattar samtliga tre relationstyper.

Rapporter från Brå

Här har vi samlat några rapporter från de senaste åren som beskriver mäns våld mot kvinnor och rättsväsendets arbete mot relationsvåld. Här hittar du samtliga rapporter om brott i nära relationer.

Brottsförebyggande arbete

Det förebyggande arbetet mot våld i nära relation handlar om att minska återfall och upprepad utsatthet, att ge stöd till brottsdrabbade och att ge insatser till våldsutövare. Arbetet handlar också om att tidigt påverka värderingar kring våld så att våld minskar och helt upphör.

Webbinarium

Räknas allt våld?

Våld är alltid våld – men är det verkligen så det ser ut i lokalt brottsförebyggande arbete? Se ett webbinarium om hur våld i nära relation i högre utsträckning kan bli en del av lokalt brottsförebyggande arbete.

Föreläsning

Våld i nära relation – storstad kontra glesbygd

Se föreläsningen med Susanne Strand, docent från Örebro universitet. Hon berättar om förutsättningarna för att arbeta förebyggande, ingripa eller söka hjälp. Om vikten av samverkan och hur det kan skilja sig åt från ort till ort. Om den tid vi lever i just nu och hur samhällets isolering påverkar arbetet med att skydda utsatta.

Seminarier om incelmiljön

Här nedan kan du se två seminarier om destruktiva maskulinitetsnormer och incelmiljön som spelades in i samband med att Center mot våldsbejakande extremism (CVE) webbsände en konferens om ensamagerande gärningspersoner 2020.

Incels – Hur uppstod incelkulturen, hur tar den sig uttryck i Sverige och varför väljer vissa att identifiera sig som incel?

Lisa Kaati, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

Mina möten med incels – Hur tänker de och varför agerar de som de gör?

Samtal mellan moderator Willy Silberstein och Stefan Krakowski, författare, skribent och överläkare i psykiatri.