Brå söker dig med afrikanskt ursprung som utsatts för rasistiskt språkbruk, hot eller våld

Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie av hot och hat som drabbar personer med afrikanskt ursprung bosatta i Sverige. Syftet är att öka kunskapen och stärka det förebyggande arbetet mot rasism.

Kan du tänka dig att berätta om din upplevelse?

Dina perspektiv och erfarenheter är mycket värdefulla för vår undersökning och du väljer själv vad du vill berätta för oss. Det kommer inte att framgå vilka vi har intervjuat i den rapport som kommer att överlämnas till regeringen om ungefär ett år.

Vill du delta i en intervju, eller veta mer?

Om du är intresserad eller har frågor kring studien, kontakta någon av Brås utredare på nedanstående uppgifter: