Uppdaterad sammanställning av polisforskningen i Sverige 2020


Varje år gör Brå en sammanställning över forskningspublikationer om svensk polisverksamhet. Nu är Polisbibliotekets databas Justitia uppdaterad med svensk polisforskning från 2020.

I samarbete med Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst finns sammanställningen tillgänglig i databasen Justitia:

Databasen Justitia


Om sammanställningen:

  • I sammanställningen för 2020 ingår 70 nya forskningspublikationer. Antalet publikationer per år fortsätter att öka.
  • Universitet och högskolor står bakom 6 av 10 publikationer 2020. Umeå universitet är den aktör som står bakom allra flest publikationer.
  • Polisiära metoder och arbetssätt är det vanligaste temat inom svensk polisforskning under 2020.