Svensk polisforskning nu tillgänglig i databas


Brå sammanställer årligen svensk polisforskning som nu finns tillgänglig i Polisens databas Justitia. Där hittar du forskning som har polisen och polis­verksamheten som sitt forskningsfält.

Brå fick 2018 ett uppdrag från regeringen att sammanställa svensk polisforskning 2010–2017. I uppdraget ingick även att kontinuerligt uppdatera sammanställningen.

Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst har i samarbete med Brå tillgängliggjort sammanställningen i sin databas Justitia. Just nu finns forskning för 2010-2018 i databasen – forskning för 2019 kommer att uppdateras/läggas till innan sommaren.

Om uppdraget

Polisforskning i Sverige En sammanställning över publicerad polisforskning i Sverige 2010–2017 (PM) ()