Statistik över handlagda brott


Den nya statistiken över handlagda brott publiceras den 22 april.

Som ett led i att målgruppsanpassa och kvalitetssäkra produkterna i brottsstatistiken publicerar Brå från och med redovisningsåret 2014 ny statistik över handlagda brott. Den nya statistiken är en revidering av statistiken över uppklarade brott och ersätter därmed denna.

Den slutgiltiga statistiken för handlagda brott 2014 kommer att publiceras separat den 22 april. Övrig brottsstatistik publiceras den 31 mars.

Statistik från Brå