Justitieministern aviserar satsning på brottsförebyggande arbete


Morgan Johansson vid sitt inledningsanförande på Råd för framtiden 2015.

Vid sitt inledningstal på Råd för framtiden i Sundsvall aviserade justitieminister Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete. Brå kommer att få i uppdrag att se över hur det lokala brottsförebyggande arbetet fungerar och lämna förslag på hur det kan förbättras.

– Det räcker inte med att bekämpa brotten utan vi måste också bekämpa brottens orsaker. Regeringens politik för fler jobb, minskade ekonomiska klyftor och satsningar på utbildning är grunden för att fler unga ska känna framtidstro och förhindra nyrekryteringen till kriminella gäng, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

– De konkreta brottsförebyggande insatser som polis, andra statliga myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och företag gör har stor potential. Tyvärr så har det brottsförebyggande arbetet på nationell nivå varit åsidosatt de senaste åren. Parallellt med satsningar på rättsväsendet så kommer regeringen därför att öka de brottsförebyggande åtgärderna. Brå kommer att få i uppdrag att se över hur det lokala brottsförebyggande arbetet fungerar och lämna förslag på hur det kan förbättras. En ny nationell handlingsplan för det brottsförebyggande tas fram. Det behövs ett tydligare nationellt ledarskap och nationell samordning av det brottsförebyggande arbetet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.